ricola


rettning 1: don´t catch a cold

BRIEF: Lag en utendørskampanje med fokus på innovativ bruk av adshels.

BUDSKAP: Dont catch a cold, catch a Ricola.

MÅL: Vi ønsker at folk assosierer Ricola med å holde seg frisk, uten å snakke om dropsenes effekt på sykdom

 
ricola.jpg
 
rulleklar.jpg
hvjh.gif
ricomajor.jpg
rulleklar.jpg