RENOVASJONSETATEN
brief: Få osloborgere mellom 20-30 til å kildesortere plast

Kampanje: #ikkebortkastet
Med hjelp av en kampanje: #ikkebortkastet så ønsker vi å treffe målgruppen; 20-30 åringer som har et behov for visuelle fremvisninger eller fysiske fremstillinger av informasjon for å forstå best. De er opptatt av å være med på arrangementer og ting som skjer i Oslo.