McDonald’s

NOT A JERK

brief: KAN MCDONALDS BIDRA TIL ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV? 

MÅLGRUPPE: Ikke-inkluderende arbeidsgivere

MÅL: Skape et mer inkluderende arbeidsliv for ungdom

ETTERLATT INNTRYKK: Vi ønsker å vise at McDonalds bryr seg om inkluderende arbeidsliv, og ser potensial i alle jobbsøkere - hos McDonalds er alle like mye verdt.

Av Anna Johansen og Mathilde Moen

 
not a jerk header.jpg
NOT ANOTHER f.jpg
hamid engelsk.jpg
JERK TEST.jpg
Screen%2BShot%2B2019-01-23%2Bat%2B17.05.30.jpg

Budskapene kan tilpasses til andre land og til ulike språk.

SPRÅK mcdonalds.001.jpeg

SOME

Screen Shot 2019-01-23 at 17.05.40.png
Screen Shot 2019-01-23 at 17.05.38.png

NOT A JERK BURGERE

LEVERES DIREKTE TIL ARBEIDSGIVERE SOM POTENSIELT KAN ANSETTE UNGDOM

Her blir de oppfordret til å signere et løfte om å være en inkluderende arbeidsgiver for ungdom.

Screen+Shot+2019-01-23+at+17.05.47.jpg
Screen+Shot+2019-01-23+at+17.05.49.jpg

sign the pledge

dont be a jerk mockup nettside.jpg

kvalitetsstempel

not a jerk sticker.jpg

I tillegg til å levere burgere til arbeidsgivere kan vi levere et budskap til samfunnet med en ny burger.

Slik kan vi også legge press på arbeidsgivere til å ta et aktivt standpunkt

burger samfunnet.001.jpeg