Kari traa

the in-between shoe

BRIEF: Lag et ballsy kommunikasjonskonsept som engasjerer målgruppen og skaper oppmerksomhet rundt Kari Traa Shoe Launch.

MÅL: Vi ønsket å distansere skoene fra de andre konkurrentenes posisjon i skobransjen, og vekke interesse hos målgruppen gjennom å selge livsstilen til Kari Traa gjennom skoene.  

Hanna, Mathias, Mellina, Anniken