Alfred nobels fredssenter

#marked as safe

brief: Flere besøkende til Nobels Fredssenter utenfor turistsesongen (juni, juli & august).

MÅLGRUPPE: Urbane, samfunnsengasjerte Oslo-boere fra år som vil utvide sin egen og/eller andres horisont.

OBSERVASJON: Verden har aldrig før vært så fredelig.

MÅL: Få folk til å legge merke til Nobels Fredssenter og endre folks meninger om dagens verdensbilde. Vekke intresse hos målgruppen gjennom et event som oppfordrer til engasjement.

Hanna Wennstam & Sindre Øren

 
markedassafe.009.jpeg
markedassafe.010.jpeg
markedassafe.011.jpg
markedassafe.012.jpeg
markedassafe.014.jpg
markedassafe.015.jpeg
markedassafe16.001.jpeg
markedassafe.017.jpeg
markedassafe.018.jpeg